Επικοινωνήστε μαζί μας!

Επεμβάσεις Ρινός

  • Ευθειασμός-Πλαστική ρινικού διαφράγματος
  • Ρινοπλαστική
  • Καυτηριασμός – συρρίκνωση ρινικών κογχών με όλες τις νέες τεχνικές
  • Ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων,όγκων ρινός
  • Λειτουργική ενδοσκοπική επέμβαση παραρρινίων κόλπων (FESS)
  • Χειρουργική ρινικής βαλβίδας
  • Χειρουργική αφαίρεση όγκων δέρματος ρινός