Επικοινωνήστε μαζί μας!

Φάρυγγα – Λάρυγγα – Τραχήλου

  • Αμύγδαλεκτομή με σύγχρονες μεθόδους
  • Φωνοχειρουργική-Μικροχειρουργική λάρυγγος και φωνητικών χορδών
  • Αντιμετώπιση όγκων φάρυγγα-λάρυγγα
  • Φαρυγγο-υπερωιοπλαστική (αντιμετώπιση ροχαλητού – απνοιών)-ενδοσκόπηση και εκτίμηση υπό τεχνητό ύπνο
  • Χειρουργική σιελογόνων αδένων(παρωτιδεκτομή,αφαίρεση υπογναθίου αδένα,λίθων)
  • Αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου
  • Αφαίρεση βραγχιακής κύστης
  • Τοποθέτηση σωλήνα Montogomery
  • Τραχειοστομία,σύγκλιση τραχειοστομίας