Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ιατρείο Ιλίγγου

Ιατρείο Ιλίγγου

Το Ιατρείο Ιλίγγου απευθύνεται σε ασθενείς με προβλήματα όπως ο ίλιγγος, το αίσθημα περιστροφής του περιβάλλοντος, η αστάθεια, οι συχνές πτώσεις, τα βουητά και το μπούκωμα στα αυτιά, η μείωση στην ακοή, η ζάλη σε συνδυασμό με πονοκέφαλο, αλλά και η ζάλη ως σύμπτωμα άγχους, τα οποία αντιμετωπίζονται ολοκληρωμένα και ολοκληρωτικά.

Ο ίλιγγος αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο σε εμφάνιση πρόβλημα υγείας που πηγάζει κυρίως από τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τις απαιτητικές καταστάσεις στις οποίες καλούμαστε όλοι να ανταποκριθούμε. Το  Ιατρείο διαθέτει ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο με βιντεονυσταγμογραφία, προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους,ακοομετρία,τυμπανομετριά.

  Η βιντεονυσταγμογραφία αποτελεί την αντικειμενικότερη μέθοδο αξιολόγησης της κατάστασης του λαβυρίνθου του έσω ωτός, Καταγράφονται με ειδική μάσκα και λογισμικό οι κινήσεις των ματιών του ασθενούς με ίλιγγο (νυσταγμικές κινήσεις των οφθαλμών) και τα γραφήματα που προκύπτουν δίνουν πληροφορίες για το αν υπολειτουργεί ο λαβύρινθος και σε ποιο  βαθμό. Αποτελεί εξέλιξη της ηλεκτροονυσταγμογραφίας σε πολλά επίπεδα, όπως η αξιοπιστία, ο χρόνος εξέτασης και η άνεση του ασθενούς. Η μέθοδος έχει πολλές παραλλαγές και στάδια, ανάλογα με την κάθε κλινική περίπτωση. Η σημασία της συγκεκριμένης εξέτασης εντοπίζεται στο ότι βοηθά στην διάκριση μεταξύ ιλίγγου περιφερικής και κεντρικής αιτιολογίας, καθώς και  στη διάγνωση συνδρόμων ιλίγγου (Meniere, αιθουσαία νευρωνίτιδα κ.α.)

  Σε περιπτώσεις Καλοήθους Ιλίγγου Θέσεως, υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων χειρισμών της κεφαλής και του σώματος(χειρισμοί επανατοποθέτησης ωτολίθων) ώστε να επανατοποθετηθούν οι ωτόλιθοι ( η εκτόπισή τους είναι η συνηθέστερη αιτία ιλίγγου θέσεως) στην αρχική τους ανατομική θέση.Παρατηρείται σημαντικά υψηλό ποσοστό βελτίωσης των συμπτωμάτων ιλίγγου, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των χειρισμών. Ενδεχομένως να χρειαστεί η επανάληψή τους για καλύτερα αποτελέσματα.

  Τέλος με τα προκλητά δυναμικά εγκεφαλικόυ στελέχους γίνεται καταγραφή  δυναμικών με χρήση ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στην επιφάνεια της κεφαλής,(όπως στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ). Είναι χρήσιμα ως τμήμα του ακοολογικού ελέγχου σε ασθενείς με υπόνοια εξεργασίας στην περιοχή της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας. Παλαιότερα αυτή υπήρξε η κυριότερη εφαρμογή των ABR, αλλά σήμερα έχει εκτοπιστεί σε μεγάλο μέρος λόγω της μαγνητικής τομογραφίας. Παρ’ όλα αυτά είναι ακόμα πολύτιμη εξέταση σε περιπτώσεις ασθενών που δεν μπορούν να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία λόγω π.χ. βηματοδότη, έντονης κλειστοφοβίας.

  Στο ιατρείο ιλίγγου εξετάζονται και παρακολουθούνται ασθενείς  τους οποίους έχουμε εξετάσει προηγουμένως κλινικά και οι εξειδικευμένες εξετάσεις που αναφέραμε πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή και συνεργασία και των δύο ιατρών.