Επικοινωνήστε μαζί μας!

Τι είναι η χειρουργική παιδο-ΩΡΛ

Τι είναι η χειρουργική παιδο-ΩΡΛ

Παιδο-ΩΡΛ χειρουργοί είναι χειρουργοί ΩΡΛ, οι οποίοι έχουν τελειώσει την βασική χειρουργική ΩΡΛ εκπαίδευση και κατόπιν έχουν αποκτήσει περαιτέρω εκπαίδευση στην χειρουργική παιδιών. Στην Ελλάδα ΔΕΝ υπάρχει  αναγνωρισμένος τίτλος εξειδίκευσης στην παιδο-ΩΡΛ. Είναι λοιπόν σημαντικό να συλλέξουν οι γονείς πληροφορίες, όσο αφορά την εμπειρία των ιατρών σε παιδιά.

Σε χώρες του εξωτερικού υπάρχουν φυσικά εξειδικεύσεις στην  Χειρουργική παιδο-ΩΡΛ  για όλους τους τομείς αυτής. Οι τομείς αυτοί είναι σχεδόν όλοι οι τομείς της χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου(αμυγδαλές, κρεατάκια, παθήσεις ωτός, διαταραχές  φώνησης, πλαγιοτραχηλικές  διογκώσεις, υπνική άπνοια, σχιστίες, ξένα σώματα, δυσχέρεια αναπνοής κ.ά.)Υπάρχουν όμως σαφείς διαφορές στην κλινική εικόνα και στον χειρισμό πολλών παθήσεων σε σύγκριση με αντίστοιχες στους ενήλικες. Οι  χειρουργοί, που έχουν αποκτήσει εμπειρία στην χειρουργική Παιδο-ΩΡΛ είναι γνώστες αυτών των διαφορών. Πολύπλοκα σύνδρομα, διαταραχές συμπεριφοράς, ADHD(Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής  λόγω υπερκινητικότητας) και πλήθος άλλων ιατρικών  θεμάτων χρήζουν ιδιαίτερων χειρισμών. ΩΡΛ χειρουργοί, που έχουν εμπειρία σε παιδιά, σαφέστατα, έχουν καλύτερη γνώση στον χειρισμό των παιδιών, όσο αφορά όχι μόνο την χειρουργική αλλά και τον ψυχικό και νοητικό κόσμο αυτών. Η ιατρική φροντίδα και οι επεμβάσεις επηρεάζουν όλη την οικογένεια. Η γνώση των αναγκών, όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των γονιών είναι πρωτίστης σημασίας. Έτσι ο σχεδιασμός κάθε θεραπείας γίνεται σωστότερος και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέμβαση είναι μόνο το ένα σκέλος και όχι όλη η λύση του προβλήματος. Πολλές φορές είναι αναγκαία η στενή παρακολούθηση από κοντά των παιδιών και της οικογενείας για μεγάλο διάστημα. Η συνεργασία με αναισθησιολόγους έμπειρους σε επεμβάσεις παδιών και δη από τη νεογνική ηλικία είναι πρωτίστης σημασίας. Ομοίως, το προσωπικό της κλινικής, στην οποία θα γίνει η επέμβαση, πρέπει να έχει εμπειρία στην νοσηλεία-φροντίδα παιδιών.

Μετά από 18 έτη χειρουργικής  εμπειρίας σε ΩΡΛ επεμβάσεις παιδιών και αφού είχε προηγηθεί εκπαίδευση και εμπειρία τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας, όσο και  στο Εθνικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε λύση σε παιδιατρικές ΩΡΛ παθήσεις. Η συνεργασία μας με κλινικές με μακρόχρονη εμπειρία στην χειρουργική παιδο-ΩΡΛ,  μας δίνει την δυνατότητα να εκτελέσουμε με ασφάλεια και με σύγχρονες τεχνικές  πλήθος παιδο-ΩΡΛ επεμβάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε μας κλείνοντας ραντεβού με έναν από τους ιατρούς μας.