Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ανιχνευτική εξέταση της ακοής νεογνών

Ανιχνευτική εξέταση της ακοής νεογνών

Ερασιτεχνικά αντιμετωπιζόταν μέχρι και πρότινος στη χώρα μας το πρόβλημα της παιδικής βαρηκοΐας και της έγκαιρης διάγνωσής της. Η άγνοια των γονιών αλλά και η αδιαφορία κάποιων ιατρών αποτελούσαν  τις βασικές αιτίες για την παρουσία βαρήκοων ή ακόμη και κωφαλάλων παιδιών, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απόλυτα υγιείς. Η ανίχνευση της βαρηκοΐας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της γέννησης και η έγκαιρη συνεπώς αντιμετώπισή της έχει τεράστια σημασία […]