Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ανιχνευτική εξέταση της ακοής νεογνών

Ανιχνευτική εξέταση της ακοής νεογνών

Ερασιτεχνικά αντιμετωπιζόταν μέχρι και πρότινος στη χώρα μας το πρόβλημα της παιδικής βαρηκοΐας και της έγκαιρης διάγνωσής της. Η άγνοια των γονιών αλλά και η αδιαφορία κάποιων ιατρών αποτελούσαν  τις βασικές αιτίες για την παρουσία βαρήκοων ή ακόμη και κωφαλάλων παιδιών, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απόλυτα υγιείς.
Η ανίχνευση της βαρηκοΐας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της γέννησης και η έγκαιρη συνεπώς αντιμετώπισή της έχει τεράστια σημασία τόσο για την ανάπτυξη της ομιλίας όσο και για τη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχική εξέλιξη των παιδιών.

Η μέθοδος ελέγχου της ακοής των νεογνών με τις Ωτοακουστικές Εκπομπές (OAE) εφαρμόζεται ως εξέταση ρουτίνας σε όλα τα νεογνά στα μεγάλα ιατρικά κέντρα των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης. Εξαιρετικά ευχάριστο είναι το γεγονός ότι και η  Ελλάδα πλέον ακολουθώντας τις υποδείξεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Παιδική Βαρηκοΐα έχει ορίσει τον ανιχνευτικό έλεγχο ακοής ως βασική προληπτική εξέταση ΟΛΩΝ των νεογέννητων(screening test)  , βάζοντας το και στα βιβλιάρια υγείας τους.

Πρόκειται για μία σύντομη, ανώδυνη και ασφαλή εξέταση κατά τη διάρκεια της οποίας εκπέμπονται ειδικά διαμορφωμένοι ήχοι προς το αυτί. Το αυτί, και συγκεκριμένα το όργανο που ονομάζεται κοχλίας, ως απάντηση στα ακουστικά ερεθίσματα που δέχεται, παράγει δικούς του ήχους τους οποίους εκπέμπει αντίστροφα, δηλαδή προς τα έξω. Αυτή η ηχητική απάντηση καταγράφεται και βεβαιώνει ότι το σύστημα ακοής του παιδιού εκπληρώνει τις βασικές προϋποθέσεις για τη φυσιολογική εξέλιξη της ακοής και επομένως και της ομιλίας. Η παρουσία ακουστικών ερεθισμάτων δηλώνει ένδειξη φυσιολογικής ακοής σε ποσοστό μεγαλύτερο του 98%.

Ο ιδεώδης χρόνος για την πραγματοποίηση αυτής της εξέτασης είναι οι πρώτες ημέρες από την γέννηση, οπότε τα νεογνά κοιμούνται κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και δεν αντιλαμβάνονται ότι εξετάζονται. Μπορεί, επίσης, να πραγματοποιηθεί, χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα, και τους πρώτους μήνες της ζωής του νεογνού.

Στα ιατρεία μας η εξέταση γίνεται από το 2010.Έχουμε διαγνώσει βαρηκοΐα και κώφωση σε νεογνά και παιδιά σε πρώιμο στάδιο και μετά από σωστή αντιμετώπιση έχουμε την χαρά αλλά και την ηθική ικανοποίηση να τα δούμε να μην υστερούν σε τίποτε από τα υπόλοιπα παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα των ιατρείων μας με την υπεύθυνη για τον τομέα Παιδοακοολογίας ιατρό Θεοδοσίου Μαρία.